vn en
0901766605

Thi công

Lắp đặt kho lạnh đúng chuẩn

10:31 AM | 24/10/2013

1. Khảo sát thực trạng và lấy thông tin từ phía công trình.

2. Tìm hiểu mục đích sử dụng của công trình....

3. Tư vấn thiết kế phù hợp nội dung mục đích

4. Cung cấp quy trình kỹ thuật lạnh tiều chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn Quốc Tế.

5. Cử những kỹ sư có trình độ chuyên môn cao giám sát công việc thi công của các nhà thầu về (An toàn lao động, dụng cụ, phương pháp kỹ thuật, vệ sinh) nhằm đảm bảo đúng chất lượng.

6. Lập báo cáo tiến độ cũng như công việc cần điều chỉnh nếu có.

7. Đánh giá tổng kết công trình và đưa ra phương án vận hành hệ thông trong quá trình khai thác.


Dịch vụ khác