vn en
0901766605

Văn phòng

G-Mobile

Chủ đầu tư :
Tổng thầu :
Địa chỉ : Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Quy mô công trình : Lắp đặt hệ thống điều hòa trung tâm cho văn phòng điều hành G-mobile tại Miền Bắc
Gói thầu : Cung cấp và lắp đặt hệ thống Điều hòa trung tâm VRF - Midea

Mô tả :

Lắp đặt hệ thống điều hòa trung tâm VRF - Midea cho văn phòng điều hành G-mobile tại Miền Bắc