vn en
0901766605

Trường học

Đại học Kinh tế Quốc Dân

Chủ đầu tư :
Tổng thầu :
Địa chỉ : Hà Nội
Quy mô công trình : Lắp đặt hệ thống điều hòa, camera quan sát cho khu giảng đường, văn phòng và thư viện
Gói thầu : Cung cấp và lắp đặt hệ thống camera quan sát

Mô tả :

Lắp đặt hệ thống điều hòa, camera quan sát cho khu giảng đường, văn phòng và thư viện