vn en
0901766605

Trường học

FPT & Aptech

Chủ đầu tư :
Tổng thầu :
Địa chỉ :
Quy mô công trình : Cung cấp hệ thống điều hòa thương mại, cục bộ cho khu văn phòng, đào tạo
Gói thầu : Cung cấp và lắp đặt hệ thống Điều hòa âm trần Mitsubishi, bảo trì bảo dưỡng, vệ sinh máy

Mô tả :

Cung cấp và lắp đặt hệ thống Điều hòa âm trần Mitsubishi, bảo trì bảo dưỡng, vệ sinh máy cho khu văn phòng và đào tạo