vn en
0901766605

Căn hộ

Khu đô thị Văn Phú

Chủ đầu tư :
Tổng thầu :
Địa chỉ : Hà Đông
Quy mô công trình : Hệ thống điều hòa treo tường
Gói thầu : Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa treo tường Fujitsu, Daikin

Mô tả :

Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa treo tường Fujitsu, Daikin