vn en
0901766605

Nhà máy

Nhà máy Canon

Chủ đầu tư :
Tổng thầu :
Địa chỉ : Quế Võ - Bắc Ninh
Quy mô công trình : Sửa chữa, bảo trì , bảo dưỡng, thay thế,hệ thống Chiller, cung cấp thi công máy tủ đặt sàn công nghiệp
Gói thầu : Sửa chữa, bảo trì , bảo dưỡng, thay thế,hệ thống Chiller, cung cấp thi công máy tủ đặt sàn công nghiệp

Mô tả :

Sửa chữa, bảo trì , bảo dưỡng, thay thế,hệ thống Chiller, cung cấp thi công máy tủ đặt sàn công nghiệp