vn en
0901766605

Trường học

Trường đại học kỹ thuật - hậu cần công an nhân dân

Chủ đầu tư :
Tổng thầu :
Địa chỉ : TL282, tt. Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh, Việt Nam
Quy mô công trình : Sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng, lắp đặt hệ thống điều hòa treo tường trên toàn khu vực trường đại học
Gói thầu : Sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng, lắp đặt hệ thống điều hòa treo tường trên toàn khu vực trường đại học

Mô tả :

Sửa chữa,bảo trì, bảo dưỡng,lắp đặt hệ thống điều hòa treo tường trên toàn khu vực trường đại học