vn en
0901766605

Trường học

Trường Phổ Thông Quốc Tế Kinh Bắc

Chủ đầu tư :
Tổng thầu :
Địa chỉ : Khu đô thị mới Nam Võ Cường - Thành phố Bắc Ninh
Quy mô công trình : Lắp đặt hệ thống điều hòa cục bộ Reetech
Gói thầu : Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa Reetech

Mô tả :

Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa Reetech