vn en
0901766605

Hệ thống Điều hòa không khí

Hệ thống điều hòa kiểu trung tâm

Hệ thống điều hòa trung tâm là hệ thống mà ở đó xử lý nhiệt ẩm được tiến hành ở một trung tâm và được dẫn theo các kênh gió đến các hộ tiêu thụ.
Xem thêm

Hệ thống điều hòa kiểu phân tán

Hệ thống điều hòa kiểu phân tán bao gồm: máy điều hòa khống khí hệ VRV, máy điều hòa không khí làm lạnh bằng nước (WATER CHILLER) ...
Xem thêm

Hệ thống điều hòa cục bộ

Hệ thống điều hòa cục bộ bao gồm: Máy điều hòa không khí loại 1 khối (Window Type), máy điều hòa không khí rời loại 2 khối, máy điều hòa không khí loại Multi Split, máy điều hoà kiểu...
Xem thêm