vn en
0901766605

Hệ thống kho lạnh

Một số vấn đề khi thiết kế, lắp đặt và sử dụng kho lạnh

Một số vấn đề khi thiết kế, lắp đặt và sử dụng kho lạnh: Hiện tượng lọt ẩm, hiện tượng lọt không khí, tuần hoàn gió trong kho lạnh, Xả băng dàn lạnh....
Xem thêm

Hệ thống kho lạnh

Kho lạnh bảo quản là kho được sử dụng để bảo quản các loại thực phẩm, nông sản, rau quả, các sản phẩm của công nghiệp hoá chất, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp nhẹ vv…
Xem thêm