vn en

0902148881

Company news

General Introduction of Air Conditioner System

09:06 AM | 02/12/2013

Currently, the air conditioning system is very diverse, depending on the specific requirements that the designer can select the air conditioning system to ensure technical requirements and ensure the economic of capital investment and operating costs.

There are some mainly Air Conditioner System as following:

- Unit Air Conditioner System (Split air conditionner).

- The Central Air Conditioner System (Water cooled water chiller)

- The Central Air Conditioner System VRV with inverter (Variable Refrigeration Volume)

1 - Split Air Conditioner System:

This system consists of a single local machine, which is  installed for the AC of individual areas. The local machine is composed of two unit:

 The outdoor unit – installation outside the AC area.

The indoor unit – Installation in the AC area.
 The Features of this system:

Small machines (Civil machines) capacity often from 9,000 to 96.000Btu / h.

- Fast and easy Installation, no requirement high technical.

- Using simple, unaffected by other machines in the system..

- Simple and independent maintenance, repair of each machine
- Việc lắp đặt rời rạc các  OUTDOOR ở trên tường ngoài nhà sẽ làm ảnh hưởng đến kết cấu kiến trúc của toàn bộ toà nhà. (Việc treo các OUTDOOR thông thường phải treo phía tường ngoài nhà để đảm bảo độ khảng cách nối INDOOR với OUTDOOR trong giới hạn tiêu chuẩn).

-  The particular installation of the OUTDOOR on the wall outside the home will affect the architectural structure of all the building. (The OUTDOOR generally hang the hanging wall outside the house to ensure the resistance of the connecting INDOOR and OUTDOOR in the limited standard).
- Do INDOOR và OUTDOOR nối với nhau bằng ống GAS trong trường hợp máy bị dò GAS gây ảnh hưởng tới sức khoẻ của con người và ảnh hưởng đến môi trường (làm phá hủy tầng OZONE). 

- Due to INDOOR and OUTDOOR connected by GAS tubes. In case of GAS detector will make the adverse affect to the human health and environmental (as ozone depletion).
- Đối với hệ thống máy cục bộ việc cung cấp khí tươi cho phòng thường là cấp trực tiếp bằng quạt gió, do vậy không khí không được sử lý bụi, ẩm và thường tạo lên sự chênh lệch nhiệt độ cao giữa luồng khí cấp bổ xung và luồng khí cấp lạnh của INDOOR, gây cảm giác khó chịu cho con người trong phòng điều hòa. 

For the local Air Conditioner system the providing fresh air to the room is usually granted directly by the air fan, so the air is not being processed dust, moisture and often to the high difference in temperature between the additional supply air  flow and cold air  flow of INDOOR unit , causing discomfort to people in the room air.

- Khả năng bố trí các INDOOR trong phòng để đảm bảo độ khuyếch tán đồng đều bị hạn chế.
- The arrangement of  the INDOOR Unit in the room to ensure the uniform diffusion limited.
- Hiệu suất hoạt động của máy ảnh hưởng lớn bởi nhiệt độ bên ngoài đặc biệt khi nhiệt độ  không khí
bên ngoài cao thì hiệu suất làm việc của máy giảm đáng kể. nhiệt độ ngoài trời cao khả năng trao đổi nhiệt của dàn nóng thấp, INDOOR phát ra công suất lạnh thấp,  máy ở tình trạng quá tải. 
   - Performance of machine is influenced by outside temperature, specialy when the temperature of outside air is high, performance of the machine is greatly reduced. Heat exchange capacity of outdoor low when the temperature ouside high, cooling capacity of INDOOR low, the overload machine.

- Hệ số tiêu thụ điện năng lớn, chi phí vận hành cao.

   - Big power consumption coefficient, high operating costs.


- Độ bền và tuổi thọ sử dụng không cao (khoảng 5...6 năm).

- Thường áp dụng cho những công trình nhỏ, đơn giản không yêu cầu các thông số môi trường đặc biệt.

2 - Hệ thống  điều hòa không khí trung tâm

2- The Central Air Conditioner System

Hệ thống này  gồm một hay nhiều máy trung tâm phối hợp thành một hệ thống tổng thể phân phối lạnh cho toàn bộ các khu vực trong toà nhà. Hệ thống điều hoà trung tâm sử dụng nước làm tác nhân lạnh thông qua hệ thống đường ống dẫn nước vào các dàn trao đổi nhiệt để làm lạnh không khí.

This system consists of one or more center AC machines to coordinate the overall cold distribution system for the entire areas in the building. Central air conditioning system using water as freezing through the plumbing system into the heat exchanger to cool the air.
Hệ thống máy lạnh trung tâm bao gồm các phần chính : 

The Central Air Conditioner System consist the main units as following:
Máy lạnh trung tâm (CHILLER): Là thiết bị sản xuất ra nước lạnh qua hệ thống đường ống dẫn cung cấp cho các dàn trao đổi nhiệt lắp đặt trong các không gian điều hoà để làm lạnh không khí.

- The general refrigerating machine ( CHILLER): This is a device that produces cold water through pipeline systems provide heat exchanger installed in the space conditioning to cool the air.

- The heat exchanger (FAN COIL UNITS - FCUs): A device is placed in areas that need conditioning (capacity of the heat exchanger is chosen based on the required cooling capacity of the fitting room types each), where cold water from the air passing through the cooling coil to heat exchange with the air in the room and perform the function of cooling.

- Cooling tower and water pump: implementing heating energy release functions of refrigeration condenser after performing air cooled water in the evaporator.

- Pipe system and chilled water pump: This is the cold water distribution system from the central air conditioning to FCU tubular heat exchanger.

- Pipe system distribution the cold air: This is the cold air distribution system from FCU across the diffuser grille to the area, where need air conditioner

- Control system: This is the control system to control the activitive the device in the system ( air conditioner, FCU, water pump và cooling tower)

Feature of Central air conditioner system

 • Central Air Conditioning system can put on the roof or in the basement of technique room, the heat exchanger is placed in the air conditioner room (usually placed in the category staging false ceiling and cold air is distributed through wind tunnel and placed in the ceiling blows the doors), cold water piping system for the distribution of heat exchanger is going in the box and techniques on the ceiling so the installation of the system do not affect the architectural structure of the building.
 •  The air supply system is adopted the air duct and the diffuser grille from the ceiling down to the area of the air conditioner room, so the diffuser layout to ensure capabilities are cold air diffusers in the room is completely can be done.
 •  For the system-level center additional fresh air is passed by simple duct system equipment and installation mixes air into the fresh air AHU supply and return air mixing with each of the FCU, AHU. (this is for the local machine's hard to accomplish).
 • Due to water cooling system  refrigerating machine run stable during operation, less affected by outside temperature.
 •  Coefficent power consumption lower than the ability to adjust the capacity of the system, so well in the operation, cooling machine automatically adjust compressor capacity to ensure minimal energy costs during the operation of the system. This significantly reduces operating costs for the entire system.
 •  Durability and long life (over 15 years)
 • Having the power range to choose, you can choose the machine with a capacity suitable for the type of design and construction to expand the system easily.

Currently, in the field of air-conditioning systems, there are a lot of system, which used for building purposes and use various different architectural features. Can distinguish between these systems through a number of characteristics. However can be generalized into a basic system:
* Water cooling system

Bao gồm: Consists:

- Water cooling system, water cooling condenser

- Water cooling system, air cooling condenser
Trong hệ thống này bao gồm các thiết bị chính như: máy lạnh trung tâm, các dàn trao đổi nhiệt, thiết bị giải nhiệt dàn ngưng, các bơm nước, .......

In this system includes the main equipment such as central air conditioning, the heat exchanger, condenser cooling equipment, water pumps, .......
Nước lạnh sản xuất ra tại các máy lạnh trung tâm được cấp tới các dàn trao đổi nhiệt đặt tại các không gian điều hoà. Tại đây, nước đóng vai trò là tác nhân trao đổi nhiệt, thực hiện quá trình nhận nhiệt từ môi trường trong phòng, làm giảm (tăng) nhiệt độ, độ ẩm trong phòng.

Cold water produced in the central air conditioning granted to the heat exchanger located in the space conditioning. Here, the water acts as a heat transfer agent, implementing the process of getting heat from the environment in the room, reducing (increasing) the temperature and humidity in the room.

Sau khi thực hiện xong quá trình này, nước lại tuần hoàn về máy lạnh trung tâm và tiếp tục một chu trình mới.

After this process is done, re-circulating water central air conditioning and a new cycle continues.
Hệ thống này phù hợp với những yêu cầu điều hoà cho các không gian khác nhau có chế độ nhiệt độ - độ ẩm khác nhau.( ở mỗi không gian riêng biệt ta có thể lựa chọn một nhiệt độ - độ ẩm tuỳ thích, tuỳ thuộc vào cách khống chế tại không gian đó)
Yêu cầu về không gian lắp đặt cho hệ thống này không cao lắm. Khoảng cách giữa trần giả và đáy dầm khoảng từ 100 - 200 mm là có thể thực hiện được.

The system in accordance with the requirements for space conditioning different temperature regimes - different humidity. (In each separate space we can choose a temperature - humidity as you like, depending depending on how it controlled in space) Space requirements for the installation of this system is not very high. The distance between the ceiling and floor beams ranges from 100-200 mm can be realized.

* Hệ thống làm lạnh bằng gió:

Bao gồm :
- Hệ thống làm lạnh bằng gió, giải nhiệt dàn ngưng bằng nước.

-  Air Cooling System, water cooling condenser.
- Hệ thống làm lạnh bằng gió, giải nhiệt dàn ngưng bằng gió    

- Air Cooling System, wind-cooling condenser

In this system includes the main equipment such as central air conditioning, the canal winds and cold air distribution, cooling condenser equipment .......

Diffirence the first system, in this system, central air conditioning produce and supply cold air to the air space over the canals that wind. Here, the cold wind acts as a heat transfer agent, implementing the process of getting heat from the environment in the room, reducing (increasing) the temperature and humidity in the room. After this process is done, the cold wind circulation of air through a center channel other wind (or directly in the engine room) and a new cycle continues.

3- The inverter air conditioner system VRV

                                                                         

The inverter air conditioner system is constituted by one or more smaller systems, each small system which includes one outdoor unit connected to multiple indoor units through a gas pipeline and control systems. Inverter Air conditioning system diffirent other air conditioning system, which have one outdoor unit and a lot of indoor. The air conditioner, which have one outdoor unit and a lot of indoor, each indoor unit connected to the outdoor unit by a separate gas pipeline. And the inverter air conditioners, the indoor unit connect to outdoor unit by general gas pipeline.

Using inverter air conditioning system when the system works and use some big, inverter air conditioning system will save power consumption due to the ability to adjust the large power range (10% - 100 %). extent of modernization, comfortable, high flexibility. Can both create local controller each player has control center. The system can be connected to the general system of building control via computer.

Compact equipment, operating costs are not large. Simple installation, less affecting other equipment systems and low impact construction schedule. However, the system also has the drawback is the initial investment cost is higher than other systems, but reliability, performance and usability has increased a lot. VRV air conditioning system has 3 types of hot rig type 1 pm, Class 2 and Class 2-way heat pump heat recovery. The cooler consists of 9 categories with different cooling capacity:

 • - Type of air conditioning ceiling cassette 4-way blow
 •   Ceiling Cassette Type 2 blow direction.
 •   Ceiling Cassette Type 1 blow direction.
 •   Type of ceiling duct static pressure
 •   Type concealed duct high pressure
 • Type concealed duct slim
 •  Type Ceiling
 •  Type of standing floor.
 •   Type of wall-mounted

 


Tags

Relate news

Your comment

Submit Reset